Testy wiedzy do Policji Online 2024 – Zdaj z nami do Policji

Bycie policjantem to trudne zadanie, jednak wiele osób pragnie podjąć to wyzwanie. Chcąc wykonywać ten zawód, trzeba spełniać pewne wymagania, które zostały szczegółowo określone przez ustawodawcę. Wśród kryteriów pojawia się m.in. posiadanie polskiego obywatelstwa, co najmniej średniego wykształcenia i nieposzlakowanej opinii. Spełnienie tych wymagań to jednak nie wszystko. Kandydat musi też przejść pozytywnie testy do Policji. Aby było to możliwe, konieczne jest odpowiednie przygotowanie. Na naszej stronie możesz w łatwy sposób przyswoić potrzebną wiedzę, która pozwoli Ci zdać egzamin.

Jak wyglądają testy do Policji w 2024 roku?


Aby zostać policjantem, trzeba przejść kilka rodzajów testów, oceny każdego z nich są sumowane, a uzyskany wynik jest decydujący. Rekrutacja do Policji składa się z następujących etapów:

 • testu wiedzy,
 • testu sprawności fizycznej,
 • testu psychologicznego,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Z pierwszych dwóch testów można otrzymać maksymalnie 40 punktów, a z pozostałych po 60 punktów. Po przejściu wszystkich etapów punkty są sumowane, a osoby znajdujące się na szczycie listy, w zależności od ilości potrzebnych kandydatów, są przyjmowane do służby.

Jak wygląda test wiedzy do Policji?


Test wiedzy ogólnej do Policji składa się z 40 pytań, które zawierają po 4 proponowane odpowiedzi, a tylko jedna z nich jest prawidłowa. Za każdą dobrą odpowiedź uzyskuje się 1 punkt. Test ma charakter rankingowy, trwa 40 minut i obejmuje swoim zakresem zagadnienia dotyczące władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także tematykę bezpieczeństwa publicznego i administracji publicznej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych test jest opracowywany przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, a inne jednostki szkoleniowe mają możliwość zgłaszania swoich propozycji.

Jak zdać test wiedzy do Policji?


Kandydaci na policjantów poszukują skutecznych sposobów na przyswojenie potrzebnych informacji. Dobrym rozwiązaniem są testy do Policji online, które możesz rozwiązywać na naszej stronie. Są one opracowane na podstawie najważniejszych ustaw, co daje gwarancję zdobycia solidnej wiedzy, którą będzie można wykorzystać nie tylko podczas rozwiązywania testu, ale też w późniejszej pracy. Kandydat na policjanta powinien dobrze znać wiele ustaw, w tym Konstytucję będącą ustawą zasadniczą. Dostępne na stronie testy do Policji z odpowiedziami można rozwiązywać na komputerze lub telefonie, w zależności od tego, jak nam wygodniej. Pozwalają one łatwo zweryfikować wiedzę zdobytą podczas czytania ustaw. Zawarte na stronie testy do Policji online 2024 uwzględniają najczęściej pojawiające się pytania z poprzednich lat, wskazując tym samym, które zagadnienia są najbardziej istotne. Dzięki temu łatwiej pomyślnie przejść test wiedzy do Policji. Baza pytań jest duża, co daje pewność, że żadne istotne informacje nie zostały pominięte.

Test sprawności fizycznej


W tym samym dniu co test wiedzy do Policji przeprowadzany jest test sprawności fizycznej. Polega ona na pokonaniu wcześniej przygotowanego toru przeszkód w określonym czasie. Aby zaliczyć test, trzeba uzyskać czas równy 1 minucie i 41 sekund albo krótszy. Każde ćwiczenie musi być wykonane poprawnie, bo w innym wypadku nie zostanie zaliczone. Test ma charakter selekcyjny, a wymagania co do kobiet i mężczyzn są takie same. Aby przejść pomyślnie ten etap rekrutacji, trzeba dbać o swoją kondycję i kompleksowy rozwój ciała. Zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej jest określony w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Tam też znajdują się wszystkie szczegółowe informacje na temat sposobu przeprowadzania rekrutacji.

Test psychologiczny, czyli Multiselect


Wśród kandydatów na policjantów panowało przekonanie, że do testu psychologicznego nie da się przygotować, bo bada on uwarunkowane niejako samoistnie cechy charakteru. Wykonując odpowiednio dobrane testy, można jednak zobaczyć, jakie wymagania w tym zakresie są stawiane przyszłym policjantom. Taka wiedza będzie nieoceniona podczas rekrutacji. Multiselect, bo tak nazywany jest test psychologiczny, składający się z następujących etapów:

 • badania testowego przed komputerem,
 • rozmowy z kandydatem do służby przeprowadzanej przez wykwalifikowanego psychologa,
 • podsumowaniu wyników badania i rozmowy.

Do testu psychologicznego przystępują osoby, które uzyskały wynik pozytywny z testu sprawnościowego. Podczas badania i rozmowy sprawdzane są predyspozycje intelektualne kandydata, a także jego zachowania społeczne, stabilność i postawa w pracy. W trakcie testu pojawiają się różnego rodzaju pytania m.in. o motywację do przystąpienia do służby i odporność na stres. Z przytoczonych stwierdzeń należy wybrać to najbardziej odpowiadające naszym cechom. Korzystając z przykładowych testów, można poznać mechanizmy przeprowadzania badania i dowiedzieć się, w jakich momentach kluczowa jest szybka i pewna odpowiedź. Wyniki testu psychologicznego są ważne do roku od momentu jego przeprowadzenia.

Rozmowa kwalifikacyjna


Etap nazywany rozmową kwalifikacyjną jest przeprowadzany w ten sposób, że kandydat do objęcia służby w Policji udziela odpowiedzi na pytania zespołu. Na tej podstawie oceniane są jego cechy i kompetencje. W rozmowie kwalifikacyjnej uwaga rozmówców jest skupiona na kilku obszarach, a mianowicie:

 • umiejętności komunikacji z innymi osobami,
 • motywacji do zostania Policjantem,
 • społecznej postawy wobec innych osób,
 • umiejętności autoprezentacji.

Zespół przeprowadzający rozmowę z kandydatem składa się z dwóch do czterech osób. Każda z nich ocenia udzielane odpowiedzi na podstawie ściśle określonych kryteriów. Czas trwania rozmowy nie powinien przekroczyć 30 minut. Czasami w jej trakcie pojawiają się pytania merytoryczne np. z zakresu ustawy o Policji, więc trzeba być dobrze przygotowanym pod każdym względem. Dostępne na stronie testy do Policji na pewno w tym pomogą.

Jak dostać się do Policji?


Aby pomyślnie przejść wszystkie etapy rekrutacji, trzeba się do nich rzetelnie przygotować. Dobrze jest zacząć od zapoznania się z najważniejszymi ustawami i przyswajać je stopniowo. Najlepiej wydrukować poszczególne akty prawne, które można pobrać za darmo z Internetowego Systemu Aktów Prawnych, i zaznaczać najważniejsze fragmenty. Następnie warto robić testy do Policji online i w ten sposób weryfikować swoją wiedzę. Na naszej platformie otrzymujesz informacje, które zadania zostały wykonane poprawnie. Dzięki temu możesz łatwo sprawdzić, jakie zagadnienia wymagają powtórzenia. Rozwiązywanie testów to świetny sposób na naukę. Wbrew pozorom przyswojenie wszystkich zagadnień nie jest trudne, o ile odpowiednio wcześniej przystąpi się do działania. Jeśli dobrze się przygotujesz, test wiedzy do Policji 2024 nie powinien sprawić Ci żadnego kłopotu.

Zrób to z nami i wykup dostęp do testów, które zagwarantują Ci dobre przygotowanie merytoryczne. W ofercie znajdują się pakiety obowiązujące przez kilka do kilkudziesięciu dni. Możesz sam zdecydować, ile czasu poświęcisz na naukę i weryfikację zdobytej wiedzy.

Zrejestuj się i rozwiązuj nasze testy

Opinie naszych użytkowników o nas:

Jakub 2024-07-23

polecam:)

Arkadiusz 2024-07-21

Bardzo pomcne. Polecam!

Paulina 2024-07-17

Polecam!

Anna 2024-07-17

przydatne:)

Zobacz więcej »
facebook